Решения за летища от Bosch Security Systems

 

Излетете с решенията на Bosch


Множеството роли, които играят в наши дни летищата, представляват значителни предизвикателства за сигурността. По тази причина летищата са задължени да отговарят на изключително високи критерии по отношение на сигурността, безопасността и сградната автоматизация. Предизвикателствата включват:

  • Охрана на пътниците и служителите
  • Предотвратяване на тероризма в множеството му възможни форми - бомбени заплахи, самоубийствени атаки, саботаж и отвличане на летателно средство
  • Справяне с пожар и експлозии
  • Управление на множество различни пълномощия за достъп

Управлението на тези трудности е тежка задача, тъй като е необходимо да се наблюдават множество различни зони: периметри, конструкции за паркиране, терминали и други пътнически съоръжения, плацове, писти, магазини, ресторанти и др. Решенията на Bosch Security Systems помагат на летищата да се справят с тези предизвикателства за сигурността, безопасността и комуникацията.

 
 
 

Системи за видео наблюдение

Системата за видео управление от Bosch позволява пълното управление и записване на всички компоненти на видео наблюдението. CCTV камерите с висока резолюция могат постоянно да наблюдават контролните пунктове или хората, минаващи през или прекарващи времето си в различни зони. По периметрите на летищата, PTZ камерите заснемат лица, приближаващи или опитващи да изкачат оградите по всяко време на деня или нощта. Термалните PTZ камери долавят движение при всички метеорологични условия, по този начин допринасят и за предотвратяването на смущения в работата на летищата, причинени от хора, приближаване към писти за излитане и кацане и др. Съответно, записаният видео материал може да се използва като доказателство в съда.

В допълнение, разширеният интелигентен видео анализ (IVA) на Bosch позволява самостоятелно разработено ранно откриване на подозрително поведение и идентификация на изоставен багаж. Следящите камери могат да помогнат за потвърждаването или отхвърлянето на аларми, като изпращат сигнал към оператора на охраната, където е необходимо. Функцията “forensic search” позволява бързо намиране на съответни видео последователности.

 

Системи за контрол на достъпа

IP-базираната система за управление на достъпа от Bosch е идеална за предотвратяване на влизането от страна на неупълномощени лица в зони с ограничен достъп, като например писти и плацове. Тя поддържа широк набор четци, както и биометрични решения, за да отговори на стриктни изисквания за сигурност. В комбинация с видеонаблюдение могат да се уловят всички случаи на достъп. Нарушенията автоматично задействат аларма, така че могат да бъдат предприети незабавни действия за справяне със ситуацията.

 

Алармени системи срещу проникване

Летищата също така са изправени пред риска от влизане с взлом с цел кражба на ценности, оборудване, товар или лични вещи от зоните с ограничен достъп, като например магазини, системи за превозване на багаж и зони за обработка на багаж.

Bosch може да помогне за справянето и с тези рискове. Това се прави от системи за проникване, наблюдаващи всички врати, входове за превозни средства и периметри за неупълномощени и подозрителни лица, както и за откраднати превозни средства. Ако някой детектор установи възможна заплаха, той сигнализира оператора на охраната, който може да използва системата за видео управление на Bosch със CCTV камери с висока резолюция и интелигентния видео анализ, за да провери алармата, да активира подходящ план за действие и да подкрепи последващи криминалистични анализи.

 

Системи за публично оповестяване и гласова евакуация

Висококачествените системи за публично оповестяване и гласова евакуация са жизнено важни за справяне с проблеми с охраната и безопасността. Те позволяват повиквания за качване, както локални, така и за цялото летище, и други съобщения, а също и интеграция с базите данни на авиокомпаниите, системи за управление на изходи и др.

Модулните звукови системи за публично оповестяване и авария от Bosch са идеални за всички тези приложения. Те могат да се справят с всичко от рутинни съобщения до известяване за критични ситуации - винаги с максимална надеждност и разбираемост на говора. Цифровата звукова система за публично оповестяване и авария Praesideo от Bosch е подходяща дори за най-големите летища.

 

Пожароизвестителни системи

За да се спасят животи и вещи по летищата, жизнено важно е бързото откриване, локализиране, потвърждаване и задържане на пожарите. Терминалните коридори създават особени трудности: тълпи, високи тавани, големи открити пространства и дълги разстояния до маршрутите за авариен изход.

Модулните пожароизвестителните системи и детектори на Bosch са идеални за това и за много други случаи. Те прилагат множество интелигентни критерии, за да гарантират навременно и надеждно откриване - с висока устойчивост срещу фалшиви аларми - и бързи реакции. Множество детектори могат да бъде свързани във вериги от до 3000 м и свързани в мрежа за покриване на няколко сгради. Системите автоматично известяват противопожарната служба, в допълнение към взаимодействието със спринклерите, вентилацията и системите за обществено оповестяване, както и със Системата за сградна интеграция (BIS) на Bosch, за борба със случаи на пожар от всички видове и координиране на евакуацията на големи групи хора

 

Конферентни системи

С техните директни връзки с други градове и страни, летищата се превръщат във все по-популярни места за всякакви видове конференции. Дигиталната конгресна мрежа (DCN) от Bosch е водещото конферентно решение за момента:

  • Съоръжения за симултанен превод на до 32 езика едновременно
  • Висококачествено възпроизвеждане на звука
  • Избор на жични и/ или безжични конфигурации за максимална гъвкавост и бърза подготовка
  • Запис на всички изявления и речи
 

Система за сградно управление (BMS)

С всички системи за сигурност, безопасност, комуникация и сградна автоматизация, които могат да бъдат инсталирани в едно летище, управлението и координацията на всички тях може да се окаже трудна задача.

Системата за сградна интеграция (BIS) от Bosch осигурява една единствена уеб-базирана контролна кабина за наблюдение на всички системи за управление на сигурността, безопасността и сградите. Това включва управление на алармите, бързо определяне на алармите чрез карти за локализация и последващи процедури. Тя също така изцяло интегрира алармите за пожар и проникване, както и системите за евакуация, контрол на достъпа, CCTV и сградна автоматизация.

Използването на BIS позволява на един единствен оператор да наблюдава и контролира всички системи за сигурност, в допълнение към възможността за по-бързи реакции при извънредни ситуации и по-голяма цялостна ефективност.

 

Референтни проекти


 

Летище Аднан Мендерес, Турция

С възможност за обслужване на 5 милиона пътници годишно, международното летище Аднан Мендерес се простира на площ от 110000 м² и включва автомобилен паркинг, заемащ 64000 м², с капацитет от 2200 автомобила. За да служи на гостите бързо и ефективно, терминалът може да се похвали с 60 гишета за регистрация, 32 будки за паспортен контрол, девет мостика за качване и шест конвейера за получаване на багаж.

 
 
 

Летище Барахас, Испания

AENA (Испански летища и въздушно пространство). Летището Мадрид-Барахас е най-голямото в Испания; то също така е най-натовареното, с над 50 милиона пътници, преминаващи годишно през изходите му на път към вътрешни и международни дестинации. В допълнение, Мадрид-Барахас е основният портал за полети между Европа и Латинска Америка.

 
 

Брошура за летища

Решения за повишаване на сифурността и безопастността на летища

 
 

Глобален референтен списък

Намерете повече раференции в глобалният референтен списък

 
 

Video Portal

Намерете видео представяния на референтни обекти и продукти във видео портала