Банкови решения от Bosch Security Systems

 

Банките, където управлението на рисковете е абсолютно жизненоважно, бяха сред първите, които инсталираха системи за сигурност. Те все още са потребителите с най-големи очаквания - което е разбираемо. Системите за сигурност продължават да играят важна роля за управлението на вътрешния риск в банките, които са длъжни да отговорят на особено високи изисквания към охраната, сигурността и комуникациите. Предизвикателствата включват:

  • Предотвратяване на отвличания и кражби
  • Установяване на вандализъм и измами на касите
  • Интегриране на концепциите за охрана и безопасност в банковите процеси
  • Управление на разнообразни и различни пълномощия за достъп
  • Осигуряване на механизми за проникване и алармиране, сигнализиране за пожари и постоянен мониторинг

Решенията от Bosch Security Systems помагат на банките да се справят с тези предизвикателства към сигурността, безопасността и комуникацията.

 
 

Референтни проекти


 

Banco del Bajío, Мексико

Мексиканската банка Banco del Bajío разполага с 52 клона в 21 града, които обслужват над 47 000 клиента. Banco del Bajío е нишова финансова институция, концентрираща се върху средните и малките предприятия, аграрния бизнес и търговското банкиране. През последните пет години Banco del Bajío отвори 139 нови подразделения, създавайки обща мрежа от 203 офиса с присъствие в 58 града и населени зони на 24 щата.

 
 
 

Национална банка, Република Чехия

CNB е централната банка на Република Чехия. Тя упражнява надзор над финансовия пазар. Тя е учредена от Конституцията на Република Чехия. Нейната позиция е на обект на публичното право. Тя управлява активите, поверени й от държавата, независимо и с грижата на добър стопанин. Основната й цел е да се грижи за стабилността на цените, икономическа среда с ниска инфлация и др.

 
 

Глобален референтен списък

Намерете повече раференции в глобалният референтен списък

 
 

Video Portal

Намерете видео представяния на референтни обекти и продукти във видео портала