On this page, cookies are needed if you want to use the full range of the page. Please activate cookies and refresh that page. After refresh a cookie management dialogs will be available.

The cookie settings on this website are set to 'allow only strictly necessary' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.

 

Банкови решения от Bosch Security Systems

 

Банките, където управлението на рисковете е абсолютно жизненоважно, бяха сред първите, които инсталираха системи за сигурност. Те все още са потребителите с най-големи очаквания - което е разбираемо. Системите за сигурност продължават да играят важна роля за управлението на вътрешния риск в банките, които са длъжни да отговорят на особено високи изисквания към охраната, сигурността и комуникациите. Предизвикателствата включват:

  • Предотвратяване на отвличания и кражби
  • Установяване на вандализъм и измами на касите
  • Интегриране на концепциите за охрана и безопасност в банковите процеси
  • Управление на разнообразни и различни пълномощия за достъп
  • Осигуряване на механизми за проникване и алармиране, сигнализиране за пожари и постоянен мониторинг

Решенията от Bosch Security Systems помагат на банките да се справят с тези предизвикателства към сигурността, безопасността и комуникацията.

 
 

Референтни проекти


 

Banco del Bajío, Мексико

Мексиканската банка Banco del Bajío разполага с 52 клона в 21 града, които обслужват над 47 000 клиента. Banco del Bajío е нишова финансова институция, концентрираща се върху средните и малките предприятия, аграрния бизнес и търговското банкиране. През последните пет години Banco del Bajío отвори 139 нови подразделения, създавайки обща мрежа от 203 офиса с присъствие в 58 града и населени зони на 24 щата.

 
 
 

Национална банка, Република Чехия

CNB е централната банка на Република Чехия. Тя упражнява надзор над финансовия пазар. Тя е учредена от Конституцията на Република Чехия. Нейната позиция е на обект на публичното право. Тя управлява активите, поверени й от държавата, независимо и с грижата на добър стопанин. Основната й цел е да се грижи за стабилността на цените, икономическа среда с ниска инфлация и др.

 
 

Глобален референтен списък

Намерете повече раференции в глобалният референтен списък

 
 

Video Portal

Намерете видео представяния на референтни обекти и продукти във видео портала