Глобален списък с референции

 

Защо да изберете Bosch? Охранителната индустрия се променя с новите технологии, влиянието на информационните технологии, по-добре запознатите крайни потребители и повишаващата се конкуренция. В проектантския отдел на Bosch Security Systems, иновациите и качеството са постоянен приоритет. Нашите инвестиции в проучването и разработките са ненадминати в охранителната индустрия.

Моля вижте по-долу списък с избрани референции от Bosch Security Systems.

 
 

Банкиране

Тихоокеанска Азия

Северна и Латинска Америка

Европа, Близък Изток и Африка

Железопътни

Северна и Латинска Америка

Европа, Близък Изток и Африка