Обучения

Обучението е съществен елемент от нашия комплексен подход към поддръжката и задоволяването на нуждите на клиентите. В зависимост от вашите нужди Bosch Security Academy (BSA) предлага присъствени учебни курсове и учебни онлайн програми. Без значение каква форма на обучение ще изберете, винаги можете да разчитате на високо качество и професионални съвети.

 

Преглед


 
 

Календар на обученията

Запишете се за присъствени учебни курсове и се възползвайте от преимуществата на директния контакт с нашите специалисти, за да се запознаете с нашите продукти и технологии.