Bosch VMS – Комплексното управление на видеозаписи вече е лесно

 

Системата за управление на видеозаписи Bosch Video Management System поддържа широк спектър от технологии, от поддръжката на аналогови матрични системи до най-новите HD и Intelligent Video Analysis технологии.

Системата Bosch VMS ви осигурява безпроблемно управление на цифрови видео, аудио и данни в рамките на IP мрежа. Тя съчетава без проблеми IP камери Bosch, енкодери, системи за запис и управление на видеозаписите и матрични комутатори Allegiant, така че никога не се налага операторите да се притесняват, откъде идва видеото.

 
 

Инсталиране и конфигуриране

Инсталирането вече е лесно

Bosch VMS се инсталира лесно за малки приложения и големи корпоративни системи. Всеки компонент се инсталира направо от кашона, само с няколко кликвания, за моментално стартиране при стандартни инсталации. Когато е необходимо, можете да адаптирате софтуера за големи корпоративни системи и среда с конкретни информационни технологии.

Конфигурирането вече е лесно

Цялата работа по инсталирането и конфигурирането може да се извърши от едно място. Автоматичното откриване и задаване на IP адреси, както и усъвършенстваните устройства за копиране ускоряват конфигурирането на системата и гарантират съгласуваност на цялото приложение. Разходите по инсталирането и обслужването на системата са значително снижени, като е премахната необходимостта от конфигуриране на отделни устройства или услуги за запис.

 

Запис, действие и мащабируемост

Записът вече е лесен

Системата Bosch VMS ви позволява да преминете от инсталирането към активна система за запис буквално с няколко кликвания. Уникалната конфигурационна процедура и графичната настройка на графиците за запис ви позволяват бърза, но изчерпателна настройка на записа. Всяка камера, добавена към системата, става завършена активна част от вашата система за сигурност само за няколко минути.

Управлението вече е лесно

Bosch прави сериозни инвестиции в тестовете за удобство на ползването, за да оптимизира потребителските интерфейси. Ергономичният интерфейс на Bosch VMS намалява сложността на управлението на видеозаписите и дава възможност на персонала да работи по-ефикасно и ефективно. При Bosch VMS цялата сложност на поддръжката на множество камери и технологии за запис е направена прозрачна за оператора, тъй като всички камери действат еднакво, независимо от мястото им в системата и начина на запис, който използват. Простата работа с плъзгане и пускане дава възможност за интуитивно използване на системата, а интелигентната концепция за обработка на епизоди позволява на оператора да преглежда, контролира и възпроизвежда записа от камерата от един и същ прозорец.

Разширяването вече е лесно

Нашата гъвкава система за лицензиране улеснява добавянето на допълнителни канали, работни станции и дори функционални възможности, когато възникне необходимост от това, гарантирайки, че системата ще расте заедно с вашите нужди. В допълнение към това, системата поддържа някои по-стари решения за запис, позволяващи лесна миграция и намаляване на общите ви разходи за закупуване и поддръжка.

 

Защита на инвестициите

Защитата на инвестициите вече е лесна

При закупуване на продукта Bosch VMS автоматично получавате и една година безплатна поддръжка. Покрива се цялото необходимо обслужване, включително и по-малки и големи обновления. След една година можете да сключвате срещу заплащане договори за сервизно обслужване на годишна база.