Сертификация по EN54

 

И двете гласови алармени системи на Bosch – среден клас система Plena и висок клас пълна цифрова система Praesideo – са получили сертификат по EN 54 от акредитирани нотифицирани органи Сертификацията включва не само централна гласова алармена система, но също така и периферното оборудване, като високоговорители.

 

Bosch Системи за сигурност отдавна е водещ поддръжник на международните стандарти за оборудване за сигурност и е една от първите компании в света да защити новия стандарт EN 54 за гласови алармени системи. Първоначално въведен като европейски стандарт за пожароизвестителни системи, ЕN 54 е вече разширен така, че обхваща гласова евакуация, за да се отговори на нарастраващата тенденция на пазара към интегриране на пожароизвестителни и гласови евакуационни системи. Стандартът обхваща три важни области в оборудването на гласови евакуации: EN 54 16 за централен гласов алармен контрол и насочващо оборудване, EN 54-24 за високоговорители и EN 54 4 за захранващо оборудване.

Към началото на 2009 г. Bosch вече беше представила на пазара първата гласова алармена система, съвместима с EN 54-16. След това, за да получи сертификат за всички свои евакуационни системи от акредитирани уведомени органи, каквото бе изискването до април 2011 г., компанията работи с множество акредитирани органи, за да удостовери гласовото алармено оборудване.

В резултат на тези действия Bosch вече може да заяви, че всички части от нейните гласови евакуационни системи са получили сертификат EN 54 от тези акредитирани лаборатории. Централното оборудване на Praesideo 3.5 и Plena VAS 2.16 получиха сертификат по EN 54-16. Bosch също така предоставя и зареждащо оборудване, което е удостоверено с EN54-4, компанията е получила и сертификат EN 54-24 за широк набор от високоговорители, който обхваща множество различни области на приложение, които са свързани с гласови EVAC. За разлика от останалите производители, които предлагат само високоговорители за една или две определени приложения, Bosch може да предложи продукти, които са удостоверени по EN 54-24, за пълна гама звукови приложения, включително гласови аларми, реч и музикален фон, както и музика на преден план и професионален звук. Гамата включва високоговорители за закрито и открито, както и високоговорители за вграждане в стени и тавани.

Със сертификацията по EN 54 на своята гласова алармена система и компоненти, както и със своите противопожарен панел от серия 1200 и противопожарен панел от серия 5000, Bosch вече може да предложи напълно интегрирани сертифицирани по EN 54 пожароизвестителни решения и решения за гласова евакуация за всякакво приложение, за да осигури оптимална защита на гражданите и персонала.