Увеличете качеството в работата на засичане!

 

Запознайте се с пожароизвестителя AVENAR detector 4000 от Bosch Security Systems. Новата функция eSMOG осигурява постоянно наблюдение на условията на околната среда. Това съчетава ненадмината надеждност с изключително качество в работата на засичане. Ето защо Bosch предлага широко разнообразие от автоматични пожароизвестители за различна чувствителност и типове пожари. Новият пожароизвестител AVENAR detector 4000 предоставя информация, която освен, че съобщава за пожар, може да предоставя ясни детайли относно стойностите на смущения, предизвикани например от неонови лампи. Това може значително да намали разходите за монтаж и поддръжка на една система.

 
 
 

Иновация

 

Пожароизвестителят AVENAR detector 4000 предоставя издръжливост срещу електромагнитно замърсяване и освен това дава информация на човека, който го монтира, за критични смущения в околната среда на мястото за монтаж. eSmog позволява на системния интегратор да определи и даде решение за критичните условия още по-бързо, като в резултат на това пести време и пари.

В допълнение към това, по време на работа и поддръжка, стабилността и качеството на работата на засичане са допълнително подобрени с постоянно отчитане на излагането на електромагнитни полета от всеки пожароизвестител и изчисляване на реални стойности и дългосрочни средни величини. Те са използват да се предвиди преминаването на нивото на допустими стойности, дори преди възникването на фалшиви аларми. Операторите могат да видят текущите EMC стойности и средни величини на потребителския интерфейс на пожарния панел. Това осезаемо ще намали усилията за монтаж и поддръжка.

 

Функции

 
  • eSmog за идентифициране и решаване на критични ситуации
  • Постоянно събиране на данни за реални стойности и дългосрочни средни величини
  • Intelligent Signal Processing и технология Dual Ray
  • Ранно засичане дори в среди, които представляват истинско предизвикателство
  • Издръжливост срещу електромагнитно замърсяване, без аксесоари
  • Електрическа устойчивост при мъгла
 

Предимства

 

Новата гама пожароизвестители увеличава още повече надеждността и я съчетава с изключително качество в работата на засичане.

Това съчетание на прецизност и сигурност води след себе си по-малко фалшиви аларми.

Пожароизвестителят AVENAR detector 4000 предлага ранно засичане дори в среди, които са истинско предизвикателство, включително нощни клубове, гаражи и компютърни зали.

Неговата издръжливост срещу електромагнитно замърсяване и новата функция „eSmog“ наблюдава смущенията в околната среда и позволява на системните интегратори да определят и дадат решение за критичните условия още по-бързо.

Наслаждавате се на най-добрата защита в този клас и същевременно пестите време и пари.

Оборудвани с Intelligent Signal Processing и технология Dual Ray, детекторите разграничават с точност видимите от незабележимите стойности на смущенията и прецизно отчитат дори най-малките частици дим.

 

Приложение

 

Пожароизвестителят AVENAR detector 4000 ви помага да поддържате една безопасна, оправдана в бъдещето инвестиция за всякакъв вид места.

Когато става дума за общи разходи за собственика, ще ви помогнем да вземете ефикасно ценово решение.

Основните приложения са за:

Търговски центрове, банкови институции, транспортни средства, бизнес сгради, правителствени сгради, летища, гари и автобусни спирки, метростанции, църкви, болници, университети, развлекателни и конферентни центрове, здравеопазване, хотели и хостели, домове за стари хора, театри, музеи.