Praesideo на Bosch доставя вашето съобщение, независимо какво е

 

С над 15 000 инсталирани системи по цял свят, Praesideo е избор номер едно при публично-оповестителните и аварийни евакуационни системи с гласово управление за приложения с повишени изисквания. Превъзходното качество на звука, експлоатационната универсалност и програмата за непрекъснати подобрения гарантират на Praesideo лидерска позиция на пазара.

 
 

Иновация

 

Цифрова гъвкавост

Praesideo на Bosch е първата в света изцяло цифрова мрежова, публично-оповестителна и аварийна евакуационна звукова система. Уникалната оптична мрежа на системата осигурява пълна свобода на системния дизайн, аудио без смущения и високо ниво на резервиране, каквито традиционните системи не могат да предложат. Тя е напълно програмируема и лесно съгласува работата си с други системи за сигурност. Praesideo очертава нови предели на качество, гъвкавост и надеждност.

 

Решение с възможности за разширяване

Мрежата може да се конфигурира като „дублиращ контур“ за допълнителна надеждност. Това гарантира, че дори физическо прекъсване на оптичния кабел няма да нарушите работата, което е от ключово значение за непрекъснатата работа при системите за аварийна звукова сигнализация. За да се увеличи надеждността на системата още повече, и други системни елементи могат да имат архив или допълнително устройство, до нивото на мрежовия контролер.

Непрекъсната работа

Мрежата може да се конфигурира като "дублиращ контур" за допълнителна надеждност. Това гарантира, че дори физическо прекъсване на оптичния кабел няма да нарушите работата, което е от ключово значение за непрекъснатата работа при системите за аварийна звукова сигнализация.

 

Решение, сертифицирано от EVAC

Bosch Sicherheitssysteme zeichnet sich durch ein umfassendes Engagement für Zertifizierungen aus. Praesideo ist zertifiziert gemäß EN 54-16 und ISO 7240-16. Darüber hinaus erfüllt es die Anforderungen zahlreicher lokaler Evakuierungsnormen.

За да гарантира съответствие с изискванията на евакуационните стандарти (EVAC), инсталацията трябва да бъде изградена и при спазване на строги изисквания. Компанията Bosch изпълнява програма за сертифициране на партньори с подготвени инсталатори, за да гарантира допълнително, че тези изисквания се спазват.

 

Характеристики

 
 • Уникалната оптична мрежа осигурява пълна свобода на системния дизайн
 • Аудио без смущения
 • Високо ниво на резервиране
 • Напълно програмируема
 • Лесно съгласува работата си с други системи за сигурност
 • 28 динамично задавани цифрови аудиоканала
 • Цифрово управление на съобщенията
 • Фонова музика (BGM)
 • Маршрутизиране към практически неограничен брой зони
 • Приложения като гласова алармена система
 • Система монитори, контрол, работа с усилвател, микрофони
 • Непрекъснатост на линиите на високоговорителите и самостоятелни високоговорители
 • Проверете целостта на високоговорителя и индивидуалните високоговорители
 • Записване на разговор и препращане
 • Аудио интерфейси към CobraNet и OMNEO / Dante
 • Разширен запис на обаждания и грешки
 

Предимства

 

Опростена конфигурация

Системата се конфигурира и преконфигурира съвсем лесно, както локално, така и дистанционно, което улеснява бързата реакция при промени. Със софтуерния продукт Praesideo Logging се осигурява достъп до информацията за влизане в няколко системи за дистанционен мониторинг и диагностика.

Логична за крайните потребители

С продуктите Praesideo на Bosch се работи лесно. Операторите се нуждаят от съвсем малко обяснения, за да използват компетентно системата Praesideo. Дори и най-големите системи се управляват лесно чрез персонален компютър или сензорен екран, като се използва отворения интерфейс на системата.

Ниски разходи за закупуване и поддръжка

Praesideo на Bosch предлага ниски разходи за закупуване и поддръжка. Новите или обновените инсталации са много рентабилни, благодарения на възможностите за двойно приложение като публично-оповестителна и гласова алармена система, за разширяване, модулната архитектура и програмируемата гъвкавост. Високата надеждност на Praesideo гарантира ниски разходи по поддръжката.

 
 

Приложение

 

Част от едно комплексно решение за сигурност

Отворената платформа на Praesideo на Bosch може да осъществява комуникация със системи и периферни устройства на други производители, като системи за сградна автоматизация, пожароизвестителни и информационни системи за пътници. Продуктът е най-важната международна договореност по отношение на безопасността на корабите от търговския флот.