Инфо

 

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД

Име и адрес
Роберт Бош ЕООД
бул. Черни връх 51б
1407 София
БЪЛГАРИЯ

За контакт
bosch-bg@bg.bosch.com
+359 700 10 668

Съдебна регистрация
Софийски градски съд,
фирмено дело № 24311/1993

VAT ID No
BG-831626017